• Jozefkerk Enschede
 • Ruurd Wiersma Hus
 • Gemeentehuis Markelo
 • Seminarie 'de Bovendonk' te Hoeven
 • Kasteel de Haar
 • Rijksmuseum Amsterdam
 • Trippenhuis Amsterdam
 • Dordrechts Museum
 • Heilige Bartholomeuskerk Nootdorp
 • Heilige Jacobus de Meerdere Kerk Schiedam-Kethel
 • Bedevaartskerk Brielle
 • Paleis Huis Ten Bosch
 •  

  Jozefkerk Enschede 1894 (muurschilderingen uit 1926)
  2008-heden: restauratie van 6 muurschilderingen (1,70m bij 3,40m), overschildering verwijderen, verfsysteem onderzoek, ontzouten van de wanden, schades in de originele verflaag fixeren, gaten vullen en retoucheren. Andere restauratie werkzaamheden in de zuidbeuk: het herstellen en terugbrengen van het decoratief schilderwerk. Overige werkzaamheden: het begeleiden van vijf collega’s, een werkplanning maken en een restauratieplan opstellen voor de restauratie van het gehele kerkinterieur, overleg met architect, aanmemer en het kerkbestuur. De provinciale subsidie is toegekent aan de restauratie van de Jozefkerk. Begin volgend jaar gaat dit grote project van start met als eindstreefdatum december 2013. Ik zal hier als teamleider en hoofdrestaurator werkzaam zijn.
  detail muurschildering voor en tijdens retoucheren

   

  Ruurd Wiersma Hûs, Museum voor naïeve Kunst te Burdaard 1985
  Maart 2009-heden: de behandeling van instabiele schades en de preventieve conservering van het beschilderde behang in de woonkamer en van de muurschilderingen in de keuken. Verdere werkzaamheden: een klimaatmeting laten installeren die het vocht –en zoutprobleem in kaart moet brengen en waarna een vervolg restauratievoorstel gemaakt kan worden. Overige werkzaamheden: de oppervlakte reiniging van het behang in de woonkamer in samenwerking met XL Papier, het conserveren van de muurschildering in de keuken, een werkplanning maken en een restauratieplan opstellen en overleg met het museumbestuur.

   

  Voormalig Gemeentehuis te Markelo 1872
  November/ December 2009: een kleuronderzoek naar de originele uitmonstering van de buitengevels.

  Werkzaamheden: verzamelen van oude archieffoto's en het vrijleggen van de verschillende historische verflagen voor zover nog aanwezig.

  Voormalig seminarie 'de Bovendonk' te Hoeven 1897-1906 / 1922-1923
  februari 2009, voorjaar en najaar 2011: een ‘quick scan’ kleuronderzoek naar de originele uitmonstering van de verschillende interieurs op de begane grond en de verdiepingen van het hoofdcomplex.

  Verdere werkzaamheden: een kleur- en verfmonsteronderzoek naar de oorspronkelijke kleurige uitmonstering van het exterieur van de kapel (die inmiddels zijn teruggebracht). Andere werkzaamheden: de restauratie van de 'marouflage' schilderingen van de Kruisweg van Dunselman in het interieur van de kapel.

   

  Kasteel de Haar Haarzuilens 1894-1920
  2007-2009: onderzoek en restauratie in zeven ruimtes in het Kasteel als ‘pilot’ project o.a. in prominente ruimtes als de Eetzaal en de slaapkamer van de Barones. Andere werkzaamheden: een archief- en verfmonster onderzoek, een werkplanning maken en het op locatie organiseren van de werkzaamheden voor alle verschillende betrokken restauratoren van diverse disciplines en restauratieschilders. Verdere werkzaamheden: overleg met aannemers, architecten en het kasteelbestuur. Verdere werkzaamheden: restauratie van de decoratieve schilderingen van een aantal monumentale schouwen, beschilderde plafonds en wanden.

   

  Rijksmuseum Amsterdam 1885-1915
  2005-2007 (stage 2003-2004):
  Afstudeerstage: een archief- en verfmonsteronderzoek, restauratie en reconstructie van wand- en gewelfschilderingen in prominente museumzalen als de Voorhal en de Eregalerij.
  Werkzaamheden: het vrijleggen en conserveren van diverse decoratieve muurschilderingen in meerdere museumzalen. Het vrijleggen van de originele repeterende decoratieve schilderingen en het verzamelen van archieffoto’s van de verschillende interieurs. Dit onderzoek was de basis voor de grootschalige restauratie en reconstructie in een aantal zalen van de oorspronkelijke interieurschilderingen zoals ze destijds door architect Pierre Cuypers zijn ontworpen.
   

   

  Trippenhuis te Amsterdam 17de Eeuw
  2007: Werkzaamheden: een deel van de 17de eeuwse plafondschilderingen in een van de gangen vrijleggen als pilot restauratie en een oude restauratie van 40 jaar geleden herstellen. Verdere werkzaamheden: vrijleggen van het decoratieve houtsnijwerk. Begin volgend jaar gaat de grote restauratie van een groot deel van de 17de eeuwse interieurschilderingen van start.

   

  Dordrechts Museum van Strij
  Januari - Mei 2008: Werkzaamheden: een (publieks) restauratie van de 18de eeuwse wandbespanningen van de stijlkamer van de gebroeders Van Strij, onder leiding van Jos Deuss (de toenmalige schilderijenrestaurator van het Dordrechts Museum). De werkzaamheden: het originele formaat van de doeken herstellen, vernisafname, de reparatie van gaten en scheuren in het doek, het opnieuw opspannen van de doeken en de schades retoucheren.

   

  Heilige Bartholomeuskerk Nootdorp eind 19de eeuw
  2006: de restauratie van de kruiswegstatie op koper (van ca. 1910), het opnieuw inlijsten en begeleiden van de nieuwe ophanging, oppervlakte vuil verwijderen en storende schades retoucheren.

   

  Heilige Jacobus de Meerdere Kerk Schiedam-Kethel 1875
  2005: de restauratie van een beschilderd plafond en van de kruiswegstatie op metaal, oppervlaktevuil verwijderen, gaten vullen en retoucheren.

   

  Bedevaartskerk Brielle 1927
  2004-2006-2008 (gefaseerd): de restauratie van de plafondschildering boven het koor in de onderzone van het middenschip en in de kruisgangen. De werkzaamheden bestonden uit het begeleiden van twee collega’s, oppervlaktevuil verwijderen van de schilderingen, het fixeren van de verflaag en het retoucheren van storende schades en een reconstructie van de ontbrekende schilderingen. Andere werkzaamheden: de restauratie van een groot formaat schildering op doek heb ik gewerkt uit 1875. De werkzaamheden: het opnieuw inlijsten, een klimaat achterkantbescherming aanbrengen, vernisafname en retoucheren.


  Paleis Huis Ten Bosch/ Oranjezaal Den Haag 17e eeuw
  2001-2002 (stage): vernisafname op de originele schilderingen van het spijkervaste interieur zoals in het koepeltje en op de basementen (niet de schilderijen). Verdere werkzaamheden: het vrijleggen van overschilderde interieurelementen.